Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

„Cestou kříže P. Josefa Toufara“

Podle knihy Velký pátek číhošťského faráře P. Josefa Toufara /křížová cesta/

Marek Čihař – varhany

Marie Magdalena Fuxová OSB – housle

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha