Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

1.dubna 2020 – Středa po 5. neděli postní

Dan 3, 14−20.24−25.28

Bizarní cesta ke svobodě. 

Tematicky se vracíme k textu ze 17. března t.r. Vysvobození tří mládenců z ohnivé pece. Kruté mučení, kterým byli vystaveni, protože nezradili víru v Hospodina, není v jejich životě tím posledním dějstvím. Představení, kterým měla být poprava židovských sourozenců, mělo ale jiné finále. Opona padá a hroutí se všechny kulisy tehdejší babylonské mocenské garnitury. Zůstává jen ryzí fakt síly židovského Boha, který neopouští věrnost svých dětí až k smrti. Závěrem všeho je předobraz novozákonní zkušenosti Šavla z Tarsu – jiného pronásledovatele věřících v jediného Boha. Král Nabuchodonosor uznává, že Hospodin je Bůh života. Je větší než pozemské mocnosti a síly, stává se dokonce obráncem židovské víry. Bůh nenechá své věrné podlehnout zkáze, i když ta má obludné apokalyptické rozměry. Příběh oněch tří mužů je nám povzbuzením. Zdaleka nejsme pronásledováni jako oni. „Pálí“ nás však něco jiného. Každý ale jistě dokážeme v tom „ohništi“ nouzového stavu najít něco dobrého, nalézt něco nového. Stejně jako tři mládenci v ohnivé peci zůstaňme věrni tomu, co jsme celá léta věřili, komu jsme věřili a věříme, co tak dlouho ve svých vztazích budujeme. Zůstaňme věrni dosud vybojovaným bitvám se zlem a hříchem. Je to zbroj Kristovy lásky, která odráží útoky zlého. Ano, může se nám tato doba zdát jako divná, bizarní a sužující… Ale i taková je cesta ke svobodě Božích dětí. Náš Bůh jde s námi.

Na této cestě nám náš věrný Bůh žehná! + P. Václav

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha