Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Páni, ten čas letí, jako by to bylo včera… Ale je pravda, že „včera” bylo na temeni o trochu více vlasů… a vůbec… Ale jak praví Písmo: „Ani vlas z vaší hlavy se neztratí” (Lk 21, 18). Tak to úplně „včera” zase nebude : ) Každopádně Pán je blízko.

Už deset let! Děkuji, milí farníci, všichni přátelé, kamarádi a blízcí za milé přání, mám velkou radost a cítím vděčnost za nezasloužený dar Vašeho společenství. Prosím i nadále o modlitbu a blízkost, prosme společně o Boží pomoc a požehnání!

Václav

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha