Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov
Milý otče Václave,
před deseti lety (23. 4. 2010) jsi byl vysvěcen na kněze. Děkujeme Pánu Bohu za dar Tvé pastýřské služby v naší farnosti. Na přímluvu patrona pražské arcidiecéze sv. Vojtěcha Ti přejeme světlo a sílu Ducha Svatého na další společnou cestu ke „svěžím pastvinám”.
Tvé břevnovské ovečky.