Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Aktuálně (2. dubna 2020): Změna večerních hodin možné návštěvy kostela v neděli 17.30−19.00.

Aktuálně (17. března 2020): Vstup do baziliky povolen pouze s ochranou rouškou.  

Rozhodnutím České biskupské konference jsou věřící od povinné nedělní bohoslužby dispenzováni (vizte rozhodnutí biskupů ZDE).

Nedělní bohoslužby se ruší – včetně sobotní večerní mše svaté v bazilice a mše svaté na Bílé Hoře. Jsou nahrazeny sledováním přenosů prostřednictvím televize, rozhlasu, internetu (odkazy najdete na webu kláštera a farnosti ZDE). Pracujeme na možnosti sledování některých bohoslužeb, modliteb apod. z naší baziliky – bude upřesněno.

S platností od 16. března 2020 se bohoslužby ve všední dny s účastí veřejnosti ruší až do odvolání.

Již objednané úmysly bohoslužeb (intence) kněží přinášejí v neděli v 9.00 a ve všední dny v 7.00 při konventní mši svaté bez účasti veřejnosti. I nadále lze objednávat mešní intence prostřednictví e‑mailu nebo zprávou sms.

Věřící mají mít přesto možnost světit den Páně. Pokud se věřící cítí zdráv, bez jakýchkoli příznaků onemocnění a při dodržování všech nařízení vlády ČR, může a je zván k přijetí svátostí smíření a Eucharistie (svaté přijímání) individuálně v určené hodiny.

Podmínky pro mimořádné přijetí Eucharistie: mimo běžnou dispozici – svátost křtu a pravidelné přijímání svátosti smíření – po příchodu do baziliky každý věřící samostatně vykoná zpytování svědomí, úkon kajícnosti („Vyznávám se všemohoucímu Bohu…“), pomodlí se modlitbu Páně a v duchu zvolá 3x „Beránku Boží, který snímáš hříchy světa…“ Následně může přistoupit ke svatému přijímání jednotlivě a poté vykonat díkůčinění. Kněz nebo služebník Eucharistie bude přítomen v blízkosti oltáře.

Eucharistie je podávána pouze na ruku. Všichni přítomní v bazilice dbají na vhodnou distanci vůči ostatním. Žádáme o celkovou ohleduplnost a respektování případných dalších pokynů, kněží, bratří, pořadatelů.

Rozpis otevření baziliky – pouze pro přijetí svátostí v mimořádném režimu:

pondělí až sobota: 17.30 – 19.00

neděle: 7.00 – 8.00, 10.00 – 11.30, 17.30 – 19.00

Prosíme, aby věřící využili celý časový úsek a svoji účast rozložili do plné délky všech tří bloků upraveného slavení svátostí.

V těchto hodinách není dovolena prohlídka baziliky.

Kněží a služebníci Eucharistie jsou připraveni donést na požádání svaté přijímání domů seniorům.

Modlitby, víra, naděje a láska našich předků v minulosti odvrátily epidemie (morové rány apod.). Nutná opatření by neměla omezit intenzitu našich modliteb a slavení svátostí (byť v mimořádném režimu). Díky moderní technice, zvláště internetu, máme mnoho možností, jak zůstat ve spojení jako jeden lid Boží.

Nezapomínejme děkovat za přijaté dary, za dosud vyslyšené modlitby a nezapomínejme být pozornými ke skutečně potřebným. Vizte též VÝZVU.

Výuka náboženství se ruší v celém rozsahu. Pobožnost křížové cesty (pátek a neděle) se ruší v celém rozsahu. Biblická hodina 16. března 2020 se ruší. Setkání seniorů 29. března 2020 se ruší.  O praxi ve všední dny bude rozhodnuto do nedělního večera 15. března 2020.  O způsobu konání postních pátečních adorací, o meditativní modlitbě křížové cesty 30. března a 5. dubna a o způsobu slavení Svatého týdne bude rozhodnuto později.

Je třeba i nadále se podílet na financování našeho farního života, provozu kostela apod. Možnost převodu na účet (viz číslo účtu farnosti). Hotovost je možné vkládat do pokladničky u zpěvníků.

Toto upozornění je vydáno v aktuální podobě 17. března 2020.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha