Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Křížová cesta „Cestou kříže P. Josefa Toufara“ 5.4.2020

Křížová cesta „Cestou kříže P. Josefa Toufara“ 5.4.2020

Podle knihy Velký pátek číhošťského faráře P. Josefa Toufara: křížová cesta od autora Miloše Doležala.
Marek Čihař – varhany
Marie Magdalena Fuxová OSB – housle

Zveřejnil(a) Farnost sv. Markéty v Břevnově dne Neděle 5. dubna 2020

Videozáznam si také můžete stáhnout do počítače stáhnout video

V letošním roce si připomínáme 70. výročí událostí spojených s umučením kněze Josefa Toufara, faráře v Číhošti a v přifařených obcích. Dne 11. prosince 1949 se při kázání P. Josefa Toufara v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti stal podivuhodný a racionálně nevysvětlitelný úkaz. V jeden okamžik Toufarova kázání, kdy upozorňoval na reálnou přítomnost Krista ve svatostánku, se kříž na tabernáklu začal pohybovat a nakonec zůstal vychýlený směrem ke kazatelně. To vše vzedmulo zájem o Číhošť nejen věřících hovořících o zázraku, ale i zvědavců. P. Toufar sám pohyb kříže neviděl a pokorně a s rozvahou přistupoval ke svědectví očitých svědků mluvících o zázraku.

28. ledna 1950 byl P. Josef Toufar unesen komandem StB ze své fary v Číhošti bez jakéhokoliv právního podkladu a odvezen do věznice Valdice. Po krutém mučení a rychlém převozu umírá 25. února 1950 v Praze ve Státním – tehdy Borůvkově – sanatoriu v Legerově ulici. (Po 19 letech zde skonal i Jan Palach).

Mučedník pro víru P. Josef Toufar je pro mnohé přímluvcem, pomocníkem a průvodcem života.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti