Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Křížová cesta „Cestou kříže P. Josefa Toufara“ 5.4.2020

Křížová cesta „Cestou kříže P. Josefa Toufara“ 5.4.2020

Podle knihy Velký pátek číhošťského faráře P. Josefa Toufara: křížová cesta od autora Miloše Doležala.
Marek Čihař – varhany
Marie Magdalena Fuxová OSB – housle

Zveřejnil(a) Farnost sv. Markéty v Břevnově dne Neděle 5. dubna 2020

Videozáznam si také můžete stáhnout do počítače stáhnout video

V letošním roce si připomínáme 70. výročí událostí spojených s umučením kněze Josefa Toufara, faráře v Číhošti a v přifařených obcích. Dne 11. prosince 1949 se při kázání P. Josefa Toufara v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti stal podivuhodný a racionálně nevysvětlitelný úkaz. V jeden okamžik Toufarova kázání, kdy upozorňoval na reálnou přítomnost Krista ve svatostánku, se kříž na tabernáklu začal pohybovat a nakonec zůstal vychýlený směrem ke kazatelně. To vše vzedmulo zájem o Číhošť nejen věřících hovořících o zázraku, ale i zvědavců. P. Toufar sám pohyb kříže neviděl a pokorně a s rozvahou přistupoval ke svědectví očitých svědků mluvících o zázraku.

28. ledna 1950 byl P. Josef Toufar unesen komandem StB ze své fary v Číhošti bez jakéhokoliv právního podkladu a odvezen do věznice Valdice. Po krutém mučení a rychlém převozu umírá 25. února 1950 v Praze ve Státním – tehdy Borůvkově – sanatoriu v Legerově ulici. (Po 19 letech zde skonal i Jan Palach).

Mučedník pro víru P. Josef Toufar je pro mnohé přímluvcem, pomocníkem a průvodcem života.