Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

8. dubna 2020 – Středa Svatého týdne

Iz 50, 4 – 9

Otevřený sluch.

Každé ráno probouzí rodiče děti, aby vstávaly do školy. Poslední měsíce se vstávání do školy znatelně proměnilo. Pro rodiče je to veliká změna někdy i beroucí poslední síly. Každý se vyrovnáváme s prodlouženou nouzovou situací, jak můžeme. Ve Třetí písni o Hospodinově Služebníku dnes čteme: „Každé ráno mi probouzí sluch“ (Iz 50, 4). Vnímáme jistě každý den jako dar. O to více nás k tomu vede naše srdce v této podivné době. Starozákonní předobraz Mesiáše v Hospodinově Služebníku ukazuje na pokoru a trpělivost Syna Božího. „Necouvl nazpět“ (Iz 50, 5). Tolik zkušeností máme s rozhodováním, zda pokračovat. Ale, není jiné cesty. Prostě, situace je taková. V tu chvíli vzpomeňme na Krista, který ve smyslu dnešního biblického čtení každý den naslouchá a nechává probouzet svůj sluch, aby byl dobrým učedníkem… Každé ráno tedy nechme probouzet svůj sluch, tak jako budí rodiče sluch svých dětí ke vzdělávání a životu v rodině a vztazích. Ano, někdy je třeba zvláště malým dětem mnohé s rozumem zdůraznit. Ale tak to koná i Bůh ve svém slově, které musí být mnohdy plné důrazných varování. Vděčnost a otevřený sluch i v této nelehké době, to je velký poklad každého křesťana, i kdybychom chtěli po ránu třeba ještě pospat…, pokud to jde.

Požehnaný střed Svatého týdne

+ P. Václav

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha