Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

15. dubna 2020 – Středa v oktávu velikonočním

Lk 24, 13 – 35

Cesta z Jeruzaléma. 

Naše město bylo (zatím) uchráněno úplného uzavření, absolutní karantény (své si v tomto ohledu zažili v Litovli, Uničově a okolí…). Každopádně se můžeme vydat na pomyslnou cestu z biblického Jeruzaléma. „Ještě ten den“ (Lk 24, 13), píše evangelista Lukáš. Stále prožíváme velikonoční Oktáv, osm dní slavíme den Zmrtvýchvstalého. Liturgicky tedy stále „dnes“ Ježíš vstal z mrtvých. Ráno při naší konventní mši svaté (myslíme na vás) zpíváme Gloria (v pondělí, středu a pátek také sekvenci). „Udělej to ještě dnes“ slyšíme od rodičů, oni vědí, proč to říkají, aby nevyprchalo nadšení dítěte, nebo motivace, rozhodnutí, nálada, chuť… Později? Nikoli. Žijme přítomností a velikonoční silou Krista dárce života. To zvláštním způsobem zažili učedníci cestou do Emauz. Vydali se z města, kde se stalo to všechno, o čem celý Jeruzalém hovořil. A přeci se najde někdo, kdo neví, co se stalo? Jako kdyby se k nám připojil někdo, kdo neví, co se ve světě děje, v naší zemi, městě… Neví, že je pandemie? Jsme najednou přinuceni vysvětlit, sdělit, předat informaci a všechny souvislosti. V případě velikonoční oběti Ježíšovy to nebude jen pouhá informace, ale prožitek. Cesta z města Jeruzaléma nás učí formulovat událost spásy naší i všeho lidstva. Vyslovená zvěst o vzkříšeném Ježíši v nás tvoří novou víru, vyslovená víra v nás prohlubuje lásku, láska dává rozkvést naději. Nepotřebujeme na „našich cestách z měst“ takovou zkušenost? Bůh sám nás odmění za to, že s ním máme trpělivost. Jako měli učedníci trpělivost s tím podivným pocestným. Tato odměna se vztahuje i na naši trpělivost s níž si necháváme vysvětlit, proč se vše stalo. Tato oboustranná trpělivost – naše a Boží – vede k výsledku: oboustrannému pozvání k hostině. Při lámání chleba učedníci poznali, kdo to je! Je to On! Počítejme ale i s tím, že takový prožitek s Ježíšem nemusí trvat dlouho, ale důležitá je jeho intenzita. Učedníkům doslova hořelo srdce (srov. Lk 24, 32), když Ježíš vše vysvětloval. Chtěli, aby s nimi zůstal, ještě dnes…

Buďme pozorní k onomu „dnes,“ může se k nám v našich rozmluvách o tom, co se o Velikonocích stalo a co se děje kolem nás, připojit sám Zmrtvýchvstalý.

+ P. Václav

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha