Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

25. dubna 2020 – Svátek sv. Marka, evangelisty

Jan 6, 16-21

Viděli Ježíše kráčet po moři.

Uvažujeme nad evangeliem soboty 2. velikonočního týdne. Cesta učedníků přes moře, už byla tma, silný vítr na moři… Ježíš stále nepřichází… Dá se říci, že patrně už vidíme na druhý břeh, třebaže ještě nedokážeme odhadnout čas, kdy dorazíme k cíli. Podmínky nemusí být vždy příznivé, ani vědomí přítomnosti Boží nemusí být zrovna intenzivní. To vše je třeba zažít, abychom mohli spatřit blížícího se Krista, ale ani v tu chvíli není vyhráno, lidský strach dokáže ochromit. S Ježíšem přichází pokoj, pokoj Boží. Podobně jako dítě nemá strach, pokud je rodič blízko, nebo se přibližuje. „To jsem já, nebojte se!“ (Jan 6, 20). Chceme, aby se příběh odvíjel podle našeho scénáře, ale „v tom loď přirazila ke břehu, ke kterému jeli“ (Jan 6, 21). V přítomnosti Ježíše padají lidské plány a nezbývá nic než se vnořit do vůle Boží, najednou se ocitáme u cíle. Je to povzbuzení pro překonání jakékoli krize, povzbuzení, že lidská úmorná snaha jednou končí. Bůh s námi putuje zbývající úsek cesty, on se vždy přidává k nám. Nechme ho konat.

Přeji nám dobrý zrak, abychom brzy překonali strach, není to přízrak, je to Ježíš…

+ P. Václav

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti