Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Milí ministranti,

zdravím Vás o třetí neděli velikonoční, kdy putujeme s učedníky do Emauz. Také nám se dává Ježíš poznat při čtení Písma a při lámaní chleba.

Proč to, milí ministranti píši, neboť bych chtěl upozornit, že naše biblická soutěž pokračuje a otázky si můžete vždy vyzvednout v neděli v sakristii.

Bohužel díky omezením náš výlet musíme odložit, ale nebojte se, na 100 % bude a dáme včas vědět, kdy se bude konat. Mimochodem, již jste zjistili, za kým budeme putovat?

Moc Vás chci, kluci, též požádat, také u PC můžeme být aktivní, dobře sledujete co se u oltáře děje a opakujte si, co byste třeba měli za službu, a zda-li jsme my u oltáře, něco nezapomněli, nebo nepokazili. Pokud ano, nezapomeňte mi to napsat.

Přeji Vám a Vašim rodinám krásnou neděli a moc se na Vás těším, až se uvidíme u oltáře.

br. Martin Ševeček O.S.B.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

úterý 21.6. 2022 19:00 DRUHÉ SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

pátek 24. 6. 2022 18:00 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

neděle 26. 6. 2022 19:30 MODLITBA V DUCHU KOMUNITY TAIZÉ

Programy pro školy 2022/2023

 

Synodální cesta v naší farnosti