Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Středa 22. dubna 2020 ve 20.00.

Přijměte pozvání ke sledování Svatovojtěšské vigilie z baziliky sv. Markéty vysílané po internetu na našich stránkách a facebooku.