Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Všechny bohoslužby Svatého týdne se konají bez účasti veřejnosti.

Obřady budou přenášeny on-line obvyklým způsobem (vizte odkazy na webu farnosti a kláštera).

 

Květná neděle – 5. dubna

9.00 neveřejná mše svatá s žehnáním ratolestí.

Požehnané ratolesti budou k dispozici po bohoslužbě před bazilikou (za deště v bazilice) v obvyklý čas 10.00 – 11.30. Pro Květnou neděli i pro následující neděle upravujeme večerní čas otevření baziliky podle časů všednodenních na 17.30 – 19.00.

 

 

Triduum – Svaté třídenní

Věřící se mají připojit – pokud mají možnost – přes internetové vysílání ke slavení v místním farním společenství právě v hodinu, kdy kněz (řeholní komunita) slaví obřady Tridua. K prožití Tridua NEPATŘÍ sledování bohoslužeb ze záznamu.

 

Zelený čtvrtek – 9. dubna

Bazilika je po celý den uzavřená.

18.00 neveřejná mše svatá na památku Večeře Páně.

19.00 – 22.00 bazilika otevřena ke svatému přijímání a k adoraci s ohledem na max. povolený počet účastníků do 10 osob. V tuto dobu je možnost přijetí svátosti smíření.

 

Velký pátek – 10. dubna

Bazilika je po celý den uzavřená.

15.00 neveřejné Velkopáteční obřady Podle dekretů vatikánské Kongregace pro bohoslužbu a svátosti je do letošních velkopátečních přímluv zařazena jedenáctá přímluva „Za lidi stižené pandemií.“

16.00 – 19.00 bazilika bude otevřena k uctění kříže pokleknutím jednotlivě s dodržovanými rozestupy, ke svatému přijímání a k adoraci s ohledem na povolený počet účastníků do 10 osob. V tuto dobu se nezpovídá.

 

Bílá sobota – 11. dubna

Obřady katechumenátu jsou odloženy na dobu, kdy bude možné slavení iniciačních svátostí. V pražské arcidiecézi byl stanoven termín slavení iniciačních svátostí na Svatodušní vigilii; skončí-li nouzová opatření, má být vigilie prožita za účasti celé farnosti při slavnostní liturgii.

8.00 – 11.00 bazilika otevřena k adoraci s ohledem na povolený počet účastníků do 10 osob.

V tuto dobu (v tento den) je možnost POUZE přijetí svátosti smíření.

20.30 neveřejná Velikonoční vigilie

 

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – 12. dubna

Dopolední pořad nouzového slavení svátostí zůstává nezměněn, večerní otevření baziliky je nově v rozsahu 17.30 – 19.00. Obvyklý obřad žehnání pokrmů mohou věřící vykonat doma (vizte text zveřejněný až v příštím týdnu).

Nenoste žádné pokrmy k požehnání do baziliky ani do areálu kláštera!

9.00 neveřejná mše svatá

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha