Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Velikonoční vigilie je nejdůležitější a pro mnohé i nejkrásnější slavnost celého církevního roku. Připomínáme si naše vykoupení. Z liturgie Vigilie pramení veškerý život věřícího křesťana, včetně všech svátostí. Zmrtvýchvstalý tedy o této Veliké Noci pečetí veškerá biblická zaslíbení. Velikonoční vigilie je nazývána „Matka všech svatých vigilií.“ Každá sobota večer s příchodem první hvězdy otevírá čas dne Páně, připomenutí zmrtvýchvstání, což je každá neděle liturgického roku (včetně Vánoc a Půstu). Velikonoční vigilie je tedy i „matkou“ dalších liturgických bdění církevního roku (Svatodušní vigilie, nebo např. vigilie Zjevení Páně). Když slavíme společně v kostele, je bohoslužba složena ze čtyř částí – slavnost velikonoční svíce, bohoslužby slova, křestní bohoslužby a slavení eucharistie. Vigilie nesmí začít před západem slunce. Jedno z důležitých poselství Vigilie je světlo Vzkříšeného prorážející temnoty smrti a světa. Letos je celá liturgie Vigilie redukována do následujících parametrů: slavnost velikonoční svíce, bohoslužba slova, z bohoslužby křestní zůstává pouze obnova křestního vyznání, bohoslužba eucharistická.

Jak prožít tento den v domácím prostředí? O mnohých inspiracích jsme už psali  v článcích k předchozím dnům, ale přece jen přidáme ještě jednu – se slavností velikonoční svíce souvisí i letošní výzva našich biskupů, kteří nás vyzývají, abychom v době, kdy se Velikonoční vigilie slaví, zapálili za okny našich domů svíčku http://www.farnost-brevnov.cz/2020/04/velikonocni-vyzva-biskupu-rozsvitme-svicky-na-bilou-sobotu/ Pojďme se k této výzvě jako farnost připojit! A můžete své okno s planoucí svící vyfotit! Fotku zašlete do Velikonočního pondělí, tj. 13.4. na adresu nabo.brevnov@gmail.com. Z došlých fotografií vytvoříme tablo, které umístíme v našem kostele. „Ať slavné Kristovo vzkříšení naši tmu ve světlo promění.“

Radostné Velikonoce!

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti