Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Velikonoční vigilie je nejdůležitější a pro mnohé i nejkrásnější slavnost celého církevního roku. Připomínáme si naše vykoupení. Z liturgie Vigilie pramení veškerý život věřícího křesťana, včetně všech svátostí. Zmrtvýchvstalý tedy o této Veliké Noci pečetí veškerá biblická zaslíbení. Velikonoční vigilie je nazývána „Matka všech svatých vigilií.“ Každá sobota večer s příchodem první hvězdy otevírá čas dne Páně, připomenutí zmrtvýchvstání, což je každá neděle liturgického roku (včetně Vánoc a Půstu). Velikonoční vigilie je tedy i „matkou“ dalších liturgických bdění církevního roku (Svatodušní vigilie, nebo např. vigilie Zjevení Páně). Když slavíme společně v kostele, je bohoslužba složena ze čtyř částí – slavnost velikonoční svíce, bohoslužby slova, křestní bohoslužby a slavení eucharistie. Vigilie nesmí začít před západem slunce. Jedno z důležitých poselství Vigilie je světlo Vzkříšeného prorážející temnoty smrti a světa. Letos je celá liturgie Vigilie redukována do následujících parametrů: slavnost velikonoční svíce, bohoslužba slova, z bohoslužby křestní zůstává pouze obnova křestního vyznání, bohoslužba eucharistická.

Jak prožít tento den v domácím prostředí? O mnohých inspiracích jsme už psali  v článcích k předchozím dnům, ale přece jen přidáme ještě jednu – se slavností velikonoční svíce souvisí i letošní výzva našich biskupů, kteří nás vyzývají, abychom v době, kdy se Velikonoční vigilie slaví, zapálili za okny našich domů svíčku http://www.farnost-brevnov.cz/2020/04/velikonocni-vyzva-biskupu-rozsvitme-svicky-na-bilou-sobotu/ Pojďme se k této výzvě jako farnost připojit! A můžete své okno s planoucí svící vyfotit! Fotku zašlete do Velikonočního pondělí, tj. 13.4. na adresu nabo.brevnov@gmail.com. Z došlých fotografií vytvoříme tablo, které umístíme v našem kostele. „Ať slavné Kristovo vzkříšení naši tmu ve světlo promění.“

Radostné Velikonoce!

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha