Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Velký pátek

Srdečně Vás zveme ke společnmu slavení velkopátečních obřadů: „Památka umučení Páně“.

Zveřejnil(a) Farnost sv. Markéty v Břevnově dne Pátek 10. dubna 2020