Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Zelený čtvrtek – mše svatá na památku Večeře Páně

Zveřejnil(a) Farnost sv. Markéty v Břevnově dne Čtvrtek 9. dubna 2020