Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Usnesení vlády ČR ze dne 30. dubna 2020 ve vztahu ke konání veřejných bohoslužeb v bazilice sv. Markéty

Do 10. května 2020 včetně platí v bazilice stávající opatření a způsob přijímání svátostí: Všechny bohoslužby s veřejnou účastí v bazilice sv. Markéty jsou zrušeny až do odvolání. Rozhodnutím České biskupské konference jsou věřící dispenzováni od povinné nedělní bohoslužby. Bratři benediktini a sestry benediktinky slaví neveřejnou mši svatou v bazilice v neděli v 9.00; kněží budou slavit eucharistii na všechny nedělní úmysly (intence), které věřící u nás dosud objednali. Objednané úmysly večerních bohoslužeb (intence) kněží přinášejí při neveřejné mši svaté každý den v 7.00. I nadále lze objednávat úmysly slavení eucharistie (prostřednictvím e‑mailu nebo sms). Neveřejné bohoslužby z baziliky svaté Markéty můžete sledovat na webu břevnovské farnosti.

Bazilika sv. Markéty zůstává otevřená v omezeném režimu pro přijetí Eucharistie, příp. svátosti smíření: pondělí až sobota 17.30 – 19.00 neděle 7.00 – 8.00, 10.00 – 11.30 a 17.30 – 19.00

Podle usnesení vlády ČR ze 30. dubna 2020 bude možné od 11. května 2020 konat bohoslužby v počtu do 100 osob. Pracujeme na pořadu bohoslužeb u sv. Markéty a na způsobu jejich zpřístupnění; informace o otevření baziliky k bohoslužbám budou včas k dispozici v našich obvyklých informačních prostředcích.

Konání křtů, svateb a pohřbů je i nadále nezbytné projednat vždy osobně s knězem. 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha