Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Je osazeno 169 kamenů! Výška hlavní části domu je vyzděna (vchod a zadní okno), zbývá vystavět „horní místnost“ (levá strana domu), o které uslyšíme v 1. čtení této neděle.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha