Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Milí ministranti,

od 11. května 2020 můžeme opět veřejně slavit mši svatou, tedy přišla naše chvíle. Proto si Vás dovoluji pozvat k službě u oltáře, a to v neděli v (8.00), 9.30, 10.30, 17.30, 18.30. Do sakristie se nedostanete dříve, než předcházející mše svatá skončí, proto je třeba být připraveni vždy 15min. před začátkem bohoslužby vzadu v kostele.

I ve všední dny v 18.00 je třeba Vaší služby.

 

Několik upozornění, která vycházejí z nařízení vlády ČR a ČBK:

Po příchodu do sakristie si každý pečlivě umyje ruce.

K našemu liturgickému oděvu přibude (zatím povinně) i rouška… : )

V presbytáři budeme udržovat rozestupy, proto ministrantské sedačky budou tomu přizpůsobeny.

Při Pozdravení pokoje si nebudeme podávat ruce, ale vyjádříme jej např. úklonou hlavy nebo slovem.

Rád bych také upozornil, že naše ministrantská soutěž pokračuje i nadále.

Milí ministranti, moc se na Vás za týden těším.

fr. Martin Ševeček O.S.B.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti