Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Milí ministranti,

od 11. května 2020 můžeme opět veřejně slavit mši svatou, tedy přišla naše chvíle. Proto si Vás dovoluji pozvat k službě u oltáře, a to v neděli v (8.00), 9.30, 10.30, 17.30, 18.30. Do sakristie se nedostanete dříve, než předcházející mše svatá skončí, proto je třeba být připraveni vždy 15min. před začátkem bohoslužby vzadu v kostele.

I ve všední dny v 18.00 je třeba Vaší služby.

 

Několik upozornění, která vycházejí z nařízení vlády ČR a ČBK:

Po příchodu do sakristie si každý pečlivě umyje ruce.

K našemu liturgickému oděvu přibude (zatím povinně) i rouška… : )

V presbytáři budeme udržovat rozestupy, proto ministrantské sedačky budou tomu přizpůsobeny.

Při Pozdravení pokoje si nebudeme podávat ruce, ale vyjádříme jej např. úklonou hlavy nebo slovem.

Rád bych také upozornil, že naše ministrantská soutěž pokračuje i nadále.

Milí ministranti, moc se na Vás za týden těším.

fr. Martin Ševeček O.S.B.