Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

4. května 2020 – Pondělí po 4. neděli velikonoční

Jan 10, 11 – 18

Nezištně dávat, co dát mohu.

V nouzi poznáš přítele – to je přísloví pro tento čas. Ve vypjatých situacích se teprve ukáže, jak jsme na tom my i druzí… Snoubencům se doporučuje před svatbou, aby poznali jeden druhého v nouzových situacích, jak jsou schopni reagovat, jak řešit krizový scénář. Biblické texty, Boží slovo není scénář, i kdybychom si to někdy přáli. Mít tak scénář na každý den, kdyby nám někdo mohl říci, co přesně dělat, jak se rozhodovat, to by bylo… Jsme lidé, nikoli dřevěné loutky. Jsme stvořeni k životu, ne k pohodlnosti. Ať se nikdo nezlobí, ale (skutečný) život není synonymem klídku a zajištěnosti. Vy, milí farníci, dobře víte, co je skutečný život. Ježíš není pohodářem ve smyslu křečovitého žoviálního nadhledu nade vším. Ježíš je Dobrý Pastýř, dává za ovce svůj život. Dát za někoho život není a nikdy nebude akrobatické cirkusové číslo. Dát život znamená trvalé sepětí s tím, komu život daruji. Duchovní význam tohoto činu není omezen prostorem a časem. Takové darování se nelze měřit penězi, ale láskou a mocí Božího království. Taková oběť za druhého je projevem Božího království. Dát život za druhé znamená vrátit hodnotu ztracenému životu. Ježíš vykonal tento skutek lásky. Tak jedná Dobrý Pastýř. Nezáleží mu na odměně, ale na tom, aby darovaný přijal jeho podanou ruku. Vezměme si k srdci v této nesnadné době vzor nezištné služby.

S požehnáním do prvního pracovního dne v týdnu. + P. Václav

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha