Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

6. května 2020 – Středa po 4. neděli velikonoční

Žalm 67, 2-8; Jan 12, 44-50

Pohled do tváře.

Pohled do tváře prozradí mnohé. Dnes jsme při mši svaté v 7.00 zpívali po úryvku ze Skutků apoštolů (Sk 12, 24-13, 5a) žalm, který se modlíme vždy na počátku občanského roku. „Bože, buď milostiv a žehnej nám, ukaž nám svou jasnou tvář“ (Žalm 67, 2). Letošní Nový rok byl asi jako každý jiný. Víme, že ten příští, dá-li Bůh, už nebude stejný. V mediích se dovídáme, že se pozvolna vracíme k normálu. Křesťan má vzácný a provokativní dar nebýt nikdy „normální,“ ve smyslu neupadnout do „starých kolejí,“ protože to, čemu věří, je princip stálé obnovy. Mluvíme o Duchu Božím, který tvoří věci nové (srov. Zj 21, 5-7). Prosíme tedy i dnes o požehnání do nového času, o němž toho ještě moc nevíme. Ať je nám Bůh jasnou tváří našeho každodenního setkávání, ať je on, kdo ukazuje vše v pravém světle. Prosme o sílu vidět druhé pohledem Božím. Ten, komu jsme uvěřili, je světlem života (srov. Jan 8, 12). To je velikonoční zvěst, vzkříšený Pán, světlo a naděje. Ať i skrze nás svět pozná, jak Bůh provází člověka na nesnadné cestě.

Pán provázej dnes každý náš krok! Ať Pán prozáří naše vzájemná setkání! + P. Václav

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti