Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

6. května 2020 – Středa po 4. neděli velikonoční

Žalm 67, 2 – 8; Jan 12, 44 – 50

Pohled do tváře.

Pohled do tváře prozradí mnohé. Dnes jsme při mši svaté v 7.00 zpívali po úryvku ze Skutků apoštolů (Sk 12, 24 – 13, 5a) žalm, který se modlíme vždy na počátku občanského roku. „Bože, buď milostiv a žehnej nám, ukaž nám svou jasnou tvář“ (Žalm 67, 2). Letošní Nový rok byl asi jako každý jiný. Víme, že ten příští, dá-li Bůh, už nebude stejný. V mediích se dovídáme, že se pozvolna vracíme k normálu. Křesťan má vzácný a provokativní dar nebýt nikdy „normální,“ ve smyslu neupadnout do „starých kolejí,“ protože to, čemu věří, je princip stálé obnovy. Mluvíme o Duchu Božím, který tvoří věci nové (srov. Zj 21, 5 – 7). Prosíme tedy i dnes o požehnání do nového času, o němž toho ještě moc nevíme. Ať je nám Bůh jasnou tváří našeho každodenního setkávání, ať je on, kdo ukazuje vše v pravém světle. Prosme o sílu vidět druhé pohledem Božím. Ten, komu jsme uvěřili, je světlem života (srov. Jan 8, 12). To je velikonoční zvěst, vzkříšený Pán, světlo a naděje. Ať i skrze nás svět pozná, jak Bůh provází člověka na nesnadné cestě.

Pán provázej dnes každý náš krok! Ať Pán prozáří naše vzájemná setkání! + P. Václav

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha