Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

8. května 2020 – Pátek po 4. neděli velikonoční

Jan 14, 1-6

Bezpečí domova.

Dnes nám liturgie přináší první polovinu úryvku evangelia, který uslyšíme v neděli (srov. Jan 14, 1-12). Jistě, každý dnes nepohrdne slovy útěchy. Rozechvění je signálem nějaké vážné situace. Rozlišujeme dvojí chvění srdce: strachem a láskou. Ježíš nás povzbuzuje k tomu, abychom neměli strach. V jeho pojetí života se není čeho bát. Strachů si dovedeme sami vytvořit bezpočet. A současná situace může v tomto jen přitížit. Ježíš upozorňuje, že dává oprávněný důvod k odvaze víry, protože máme ještě jiný domov, než tento život (než naše pozemská obydlí). Tedy i ti, kdo zde na zemi strádají (i ti, kdo jsou fakticky bez domova), mají naději, mají přesto šanci na domov u Otce, kde je mnoho příbytků (srov. Jan 14, 2). To si můžeme zvláště uvědomit dnes, kdy si připomínáme konec války před 75lety. Náš pozemský domov (život) i příbytek (bydliště) jsou předchutí domova v nebi. Tedy dvě myšlenky pro dnešní den: 1. vědomí, že chvění našeho srdce může být i pozitivní, a tolikrát jsme ho už zažili. 2. křehkost našeho pozemského obydlí neznamená obavy, ale jistotu, která je u Otce v nebi.

Požehnaný den plný odvahy věřit Pánu. + P. Václav

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti