Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Sobota po 6. neděli velikonoční

Jan 16, 23b-28

Přijmout nové výzvy.

Novou výzvou je jistě pondělní nástup (části) dětí do školy. Bude to nové pro všechny, co to přinese? Takové těšení se do školy doposud nikdo nepoznal. Milí farníci, i my jsme doposud nepoznali takový význam modlitby, jako za poslední týdny. Každý známe situaci, kdy potřebujeme vyřídit neodkladnou důležitou věc, ale něco nám v tom brání (čas, místo, prostředky). V té chvíli hledáme pomoc, prostředníka, který má „vybavení“ k řešení celé situace. Dnes Ježíš ukazuje sílu svého jména, učí nás nové modlitbě. Zatím učedníci neuvažovali o tom, že by se mohli modlit ve jménu svého Mistra: „Dosud jste o nic neprosili ve jménu mém“ (Jan 16, 24). Celá situace kolem epidemie nás staví před nové výzvy. Připomeňme si, že máme jediného prostředníka, tím je Ježíš Kristus (srov. 1 Tim, 2, 5). Bereme Ježíše zmrtvýchvstalého a oslaveného jako skutečného průvodce ve všech situacích? Do těchto chvil Ježíš mluvil k učedníkům obrazně, ale nastává čas „lámání chleba“ (srov. Jan 16, 25). Máme za poslední měsíce novou zkušenost s ohrožením života, strachem, obavami z budoucnosti. To, co jsme prožili, nebyl špatný sen, obrazy z dějin, ale skutečný život. Modleme se Ježíšovým jménem, v jeho jménu. Do jeho „šatu“ oblečme naše úmysly, „aby se vaše radost naplnila“ (Jan 16, 24). Ano, nesnadné je přijmout věci neznámé, ale přijmout je důstojně, to je nová výzva hodná křesťana. Přijměme celý tento rok L. P. 2020. Žijme jako křesťané, tzn. nositelé radosti. Radosti skutečné, naplněné.

Poklidný víkend plný nových podnětů Boží přítomnosti! + P. Václav