Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Sk 22, 30; 23, 6 – 11

Neztrácej odvahu!

Toto Boží povzbuzení uslyšel apoštol Pavel, když se nad ním hádali farizeové a saduceové. Stojí před veleradou a je vyslýchán, brání své čisté svědomí. Dostává se do sporů nejen mezi Židy, ale i mezi Římany (srov. Sk 22, 25 – 29). Evangelium nekompromisně tříbí lidské postoje napříč vyznáními a občanskou příslušností. Po rozvolňování vládních opatření, milí farníci, zápasíme o to, zda se svět vrací do starých kolejí, nebo těch uplynulých deset týdnů přineslo i něco pozitivního. Veřejné dění, veřejná správa se pozvolna vrací do starých sporů, i v církvi se opět rozmáhají staré půtky. Co dobrého jsme objevili? Co se osvědčilo v našem duchovním životě a stojí za to uchovat? Nevracejme se zpět, jako když vlak couvá ze slepé koleje, cesta je vždy před námi. Neztrácejme odvahu udržet získané. Jako jsme statečně prošli uplynulými týdny, tak vydávejme svědectví i dnes (srov. Sk 23, 11). Máme dary se v takovýchto situacích „pohybovat.“ O Letnicích už za tři dny jsme znovu pozvání k jejich obdržení.

„Nezakolísám, když je mi Hospodin po pravici“ (Žalm 16, 8). „Ukážeš mi cestu k životu, u tebe je hojná radost“ (Žalm 16, 11). + P. Václav

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha