Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Blíží se slavnost Letnic, Seslání Ducha svatého. Jde o třetí veliký den naší víry – Hod Boží Svatodušní. Letnicím předchází 9 dní přípravy. Novéna – z lat. novem – devět. Jedná se o devět po sobě jdoucích dní inspirovaných biblickou událostí, kdy po Ježíšově nanebevstoupení apoštolové setrvávali na modlitbách devět dní, pak na ně sestoupil Duch svatý (Sk 1, 14).

Letošní novénu prožijeme se sv. Janem Sarkandrem v roce 400. výročí jeho mučednické smrti.

Jde o pásmo modlitby, zpěvů, čtení textů, rozjímání, ticha.

Každý večer od 21. do 29. května 2020 ve 20.00 v bazilice.

  1. den (21. května) – Víra
  2. den (22. května) – Horlivost
  3. den (23. května) – Odvaha
  4. den (24. května) – Věrnost modlitbě
  5. den (25. května) – Svátost smíření
  6. den (26. května) – Kněžství
  7. den (27. května) – Oběť života
  8. den (28. května) – Svědomí
  9. den (29. května) – Svatost

Co tyto pojmy znamenaly v životě svatého Jana Sarkandra?

Co znamenají v životě mém?