Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pořad bohoslužeb u sv. Markéty od 11. května 2020 včetně:

Pondělí až sobota: 7.00, 18.00 (v sobotu mše svatá v 18.00 s nedělní platností).

Neděle: 7.00, 8.00, 9.30, 10.30, 17.30, 18.30. Prosíme, abyste využili všech časů bohoslužeb tak, abychom dodrželi povolený počet 100 osob. Prosíme, abyste se po mši svaté v kostele nezdržovali a umožnili tak plynulý začátek bohoslužby následující. Veškeré podrobnosti k bohoslužbám jsou ve zvláštní zprávě v našich informačních prostředcích. Tištěná forma je k dispozici vzadu na stolech.

Úterý: svátek Výročí posvěcení katedrály. Mezinárodní den zdravotních sester. V tento den budou v naší arcidiecézi ve 12.00 vyzvánět zvony. Ministerstvo zdravotnictví poprosilo Českou biskupskou konferenci o tuto formu oslavy a poděkování zdravotnímu personálu, zvláště zdravotním sestrám za obětavé nasazení v náročné službě lásky nemocným. V tento den poděkujeme Bohu za všechny doposud vyslyšené modlitby a dary…

V úterý po večerní mši svaté bude následovat úklid kostela.

Čtvrtek: svátek sv. Matěje, apoštola. V tento den se rozloučíme se + Kateřinou Dvořákovou, naší dlouholetou farnicí. Zádušní mše svatá začíná ve 12.00 u sv. Markéty. V tento den nebude ranní mše svatá v 7.00.

Pátek: památka sv. Bonifáce, mučedníka, patrona našeho kláštera.

Sobota: svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka.

 

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti