Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pořad bohoslužeb u sv. Markéty od 11. května 2020 včetně:

Pondělí až sobota: 7.00, 18.00 (v sobotu mše svatá v 18.00 s nedělní platností).

Neděle: 7.00, 8.00, 9.30, 10.30, 17.30, 18.30. Prosíme, abyste využili všech časů bohoslužeb tak, abychom dodrželi povolený počet 100 osob. Prosíme, abyste se po mši svaté v kostele nezdržovali a umožnili tak plynulý začátek bohoslužby následující. Veškeré podrobnosti k bohoslužbám jsou ve zvláštní zprávě v našich informačních prostředcích. Tištěná forma je k dispozici vzadu na stolech.

Úterý: svátek Výročí posvěcení katedrály. Mezinárodní den zdravotních sester. V tento den budou v naší arcidiecézi ve 12.00 vyzvánět zvony. Ministerstvo zdravotnictví poprosilo Českou biskupskou konferenci o tuto formu oslavy a poděkování zdravotnímu personálu, zvláště zdravotním sestrám za obětavé nasazení v náročné službě lásky nemocným. V tento den poděkujeme Bohu za všechny doposud vyslyšené modlitby a dary…

V úterý po večerní mši svaté bude následovat úklid kostela.

Čtvrtek: svátek sv. Matěje, apoštola. V tento den se rozloučíme se + Kateřinou Dvořákovou, naší dlouholetou farnicí. Zádušní mše svatá začíná ve 12.00 u sv. Markéty. V tento den nebude ranní mše svatá v 7.00.

Pátek: památka sv. Bonifáce, mučedníka, patrona našeho kláštera.

Sobota: svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka.

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS


 

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha