Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pokračujeme v upraveném nedělním pořadu bohoslužeb. Jak docílíme povoleného počtu osob v kostele? U vchodu bude připraveno vždy tolik zpěvníků, abychom měli od sebe požadované rozestupy. Jestliže zásobník bude prázdný, pak je kostel „naplněn“ (zpěvník si neberou ministranti, schola/sbor, varhaník…). Po mši svaté vždy vracejme zpěvník do zásobníku, nenechávejme jej v lavici, je to „vstupenka“ pro ostatní na další bohoslužbu. Proto také umožněme včasný začátek mše následující. Děkujeme za trpělivost.

Úterý: po večerní mši svaté bude úklid kostela. Děkujeme za každou pomoc.

Prožíváme čas tzv. Svatodušní novény. Každý večer se setkáváme společně zde v bazilice k modlitbě, zpěvům, meditaci vždy ve 20.00. Letošní novénou nás provází život sv. Jana Sarkandra, připomínáme si 400 let od jeho mučednické smrti. Po vzoru apoštolů a Matky Boží chceme setrvávat na modlitbách po devět dnů i my, tedy až do pátečního večera četně.

Protože jsme nemohli slavit společně velikonoční vigilii, naši biskupové rozhodli, že společně prožijeme vigilii Svatodušní. Proto přijměte pozvání na předvečer Letnic, sobotu 30. května 2020. Vigilie bude mít podobný liturgický ráz jako vigilie velikonoční. U sv. Markéty Svatodušní vigilie s udílením iniciačních svátostí dospělým začíná ve 20.00 (večerní mše svatá nebude).

Vstupujeme do závěru stavby našeho symbolického domu církve (z papírových kvádrů). Je to aktivita, kterou se připravujeme na Letnice. Chceme si uvědomit, že jsme živými kameny duchovní stavby našeho společenství církve. Do této aktivity se může zapojit každý, máme před sebou poslední týden. Ještě je třeba vystavět „horní místnost,“ o které jsme slyšeli dnes ve Skutcích apoštolů.

Pokračujeme tedy dále ve stavbě, je osazeno již 169 kamenů. Šablony posledních kvádrů si můžeme opět vzít, a po splnění zadání přinést – pozor – nejpozději do pátku 29. května t.r.

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha