Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

BOHOSLUŽBY S VEŘEJNOU ÚČASTÍ V BAZILICE SV. MARKÉTY

Podle usnesení vlády ČR ze 30. 4. je možné od 11. května 2020 konat veřejné bohoslužby s účastí do 100 osob. Odvoláváme zrušení bohoslužeb s veřejnou účastí v bazilice sv. Markéty. Bohoslužby z baziliky svaté Markéty již nebudou přenášeny on-line na webu břevnovské farnosti. Život farnosti zůstává nadále v omezeném režimu; některé části farních prostor spojených s kostelem zůstávají uzavřeny. Dispenz od povinné účasti na nedělní mši zůstává v platnosti.

 

Od 11. května 2020 včetně budou bohoslužby v bazilice sv. Markéty veřejně přístupné za těchto podmínek:

– vstup do prostoru kostela pouze s rouškou;

– při vstupu do kostela je k dispozici dezinfekce; každý den je také prováděna dezinfekce kontaktních míst v kostele;

– v kropenkách není svěcená voda, kropenek se nedotýkáme;

– v kostele je nutné dodržovat potřebné rozestupy, s výjimkou členů rodiny nebo jinak propojených osob;

– při Pozdravení pokoje si nepodáváme ruce, ale smysl úkonu vyjádříme očním kontaktem, slovem, úklonou hlavy.

 

Přijímání Eucharistie

Eucharistii přijímáme pouze na ruku následujícím způsobem:

– k oltáři (nebo k místu, kde se Eucharistie podává) přistupujeme pouze v jedné řadě, dodržujeme vhodné rozestupy;

– nejprve přijmeme od podávajícího Eucharistii na ruku, která není naší dominantní (praváci nastavují dlaň levé ruky a naopak), odstoupíme stranou, dominantní rukou sejmeme roušku a přijmeme Eucharistii, opět nasadíme roušku a odcházíme na místo;

– Eucharistie pro věřící, kteří mají bezlepkovou dietu, je připravena, je nutné se předem o přijetí v sakristii přihlásit.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V BAZILICE SV. MARKÉTY od 11. května 2020 až do odvolání:

všední dny  

pondělí až pátek: 7.00, 18.00  sobota ráno: 7.00

mše svaté s nedělní platností 

sobota: 18.00

neděle: 7.00, 8.00, 9.30, 10.30, 17.30, 18.30

Vzhledem ke stanovenému limitu počtu osob (100) v kostele prosíme, abyste využili všechny výše uvedené bohoslužby. Také prosíme, abyste se po mši svaté v kostele nezdržovali a umožnili tak plynulý začátek bohoslužby následující. V těchto hodinách není dovolena prohlídka baziliky!

 

PŘÍLEŽITOST KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ V BAZILICE SV. MARKÉTY od 11. května 2020 až do odvolání:

všední dny: vždy půl hodiny před každou večerní mší svatou

neděle: 7.00-8.00, 17.30-18.30

Konání křtů, svateb a pohřbů je i nadále nutné projednat osobně s knězem.

Informace o bohoslužbách v břevnovské bazilice najdete na www.farnost-brevnov.cz. Informace o bohoslužbách v kostele na Bílé Hoře

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti