Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Mt 6, 24-34

Radost z obyčejných věcí.

Měli jsme čas po pandemii zastavit se nad odstíny zeleně například v naší klášterní zahradě? Nad barvící se bobulí černého rybízu? Právě proto, že tato slova, milí farníci, jsou psána z okna klášterní zahrady a nejen té, mohly by se první věty dnešního povzbuzení jevit jako z deníku venkovského faráře. Všechna čest a obdiv spolubratřím ve venkovských farnostech, kteří jsou nadměrně vytíženi péčí o několik farností najednou. Myslím, že asi každému z nás do jisté míry unikla letošní jarní zahradních barev proměna. Měli jsme jiné starosti. Jak vidno, nejsme jich dočista zbaveni. Křesťan ale žije v přítomnosti, ne ve stescích po tom, že ještě loni bylo lépe, ani v panice z nejisté budoucnosti. Ježíš žije s námi dnes a říká: „Nedělejte si starosti o svůj život“ (Mt 6, 25a). Ale předesílá, že to platí pro toho, pro koho je Bůh jediným Pánem. Loď nezvládne dva protichůdné proudy. Není možné přecházet z jedné cesty na druhou (srov. Zj 3, 15-16). K odevzdanosti do jediné náruče je třeba odvahy, ostatně ke každému celoživotnímu rozhodnutí. Ale tyto ruce milosrdného Otce poskytují bezpečí. Dnes toto bezpečí popisuje Ježíš, když srovnává krásu (polní) lilie s bohatstvím krále Šalomouna (srov. Mt 6, 28-29). Jestliže obyčejný květ, který dnes vzrůstá a zítra vadne dostává takovou péči od svého Stvořitele, tím spíše člověk, pro něhož Syn Boží položil život, nebude ponechán bez pomoci. Právě tak se stará Bůh o nás. Pozorujme a všímejme si obyčejných věcí, v nich je mnoho odpovědí na ještě více otázek.

S požehnáním do radosti všedních dnů! + P. Václav

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti