Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Mt 6, 24 – 34

Radost z obyčejných věcí.

Měli jsme čas po pandemii zastavit se nad odstíny zeleně například v naší klášterní zahradě? Nad barvící se bobulí černého rybízu? Právě proto, že tato slova, milí farníci, jsou psána z okna klášterní zahrady a nejen té, mohly by se první věty dnešního povzbuzení jevit jako z deníku venkovského faráře. Všechna čest a obdiv spolubratřím ve venkovských farnostech, kteří jsou nadměrně vytíženi péčí o několik farností najednou. Myslím, že asi každému z nás do jisté míry unikla letošní jarní zahradních barev proměna. Měli jsme jiné starosti. Jak vidno, nejsme jich dočista zbaveni. Křesťan ale žije v přítomnosti, ne ve stescích po tom, že ještě loni bylo lépe, ani v panice z nejisté budoucnosti. Ježíš žije s námi dnes a říká: „Nedělejte si starosti o svůj život“ (Mt 6, 25a). Ale předesílá, že to platí pro toho, pro koho je Bůh jediným Pánem. Loď nezvládne dva protichůdné proudy. Není možné přecházet z jedné cesty na druhou (srov. Zj 3, 15 – 16). K odevzdanosti do jediné náruče je třeba odvahy, ostatně ke každému celoživotnímu rozhodnutí. Ale tyto ruce milosrdného Otce poskytují bezpečí. Dnes toto bezpečí popisuje Ježíš, když srovnává krásu (polní) lilie s bohatstvím krále Šalomouna (srov. Mt 6, 28 – 29). Jestliže obyčejný květ, který dnes vzrůstá a zítra vadne dostává takovou péči od svého Stvořitele, tím spíše člověk, pro něhož Syn Boží položil život, nebude ponechán bez pomoci. Právě tak se stará Bůh o nás. Pozorujme a všímejme si obyčejných věcí, v nich je mnoho odpovědí na ještě více otázek.

S požehnáním do radosti všedních dnů! + P. Václav

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha