Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Mt 7, 21-29

„Dům“ postavený ne na kamení, ale na životním povolání.

„Spadl déšť a přivalila se povodeň, přihnala se vichřice a obořila se na ten dům – ale nezřítil se, protože měl základy na skále“ (Mt 7, 25). Zažili jsme přívaly vod, někteří z nás museli opravdu bojovat s povodní, která ohrožovala (ohrozila, zasáhla) stavení, obydlí, dostali se poprvé nebo znovu do tíživé situace, v níž jsme s nimi v modlitbě a duchovní podpoře. Jistě, nikdo nikomu nepřeje takové naplnění Písma, takovou naturalistickou realizaci Božího slova. V biblických podobenstvích si máme ale uvědomit dlouhodobější Boží záměr a vedení. Na příkladech ze života – příval vody takovým je – ukazuje Písmo, co máme dělat, jak jednat, kde „stavět“ a kde být ostražití. Stavitel domu se skalnatými základy se obávat nemusí. Jílovitá půda a písky jsou oproti tomu nestabilní investicí. V tomto podobenství o dvou stavitelích jde především o „dům“ našeho života, naše vztahy. Naše životy budujme na Kristu, ne na „kamenech,“ (ať už jimi myslíme cokoli hmotného) třebaže jsou krásné a lákavé na pohled. I dnes se připravme na „přívaly vod,“ aby nestrhly to, co celý život trpělivě ve vztahu k našim blízkým budujeme. Péče o tuto „stavbu“ nikdy nekončí.

K odvážné „revizi základů“ žehná + P. Václav

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti