Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Sestry a bratři,
vzhledem k uvolňování protiepidemických opatření se znovu vracíme k liturgické praxi, jaká byla před zavedením omezení. Omezující opatření je třeba nadále respektovat tam, kde je místní civilní autority vyhlásí z důvodů většího výskytu onemocnění.
K tomu, aby společným slavením eucharistie rostla naše láska k Bohu a lidem, ze srdce žehnáme.
Čeští a moravští biskupové
Velehrad, 7. července 2020

Pojďme tedy slavit, ale nenavracejme ke stereotypům, máme jedinečnou příležitost uchopit liturgická gesta a slavení s novou zkušeností a vděčností. Objevme znovu podstatu společné liturgie jako setkání kolem stolu slova Božího a Eucharistie, kde jsme jedni vedle druhých, církev, ti, kteří jsou svolaní k…? Každý odpověz sám sobě.

P. Václav