Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Od úterý 17. listopadu 2020 obnovujeme mše svaté s veřejnou
účastí v bazilice sv. Markéty, v běžném pořadu bohoslužeb
od pondělí do soboty ráno včetně, tj.:
pondělí až pátek v 7.00 a v 18.00, sobota v 7.00.
Počet účastníků je omezen na 20 osob.

Bazilika sv. Markéty zůstává i nadále otevřená v omezeném režimu
pro přijetí svátosti smíření a Eucharistie:
sobota 17.30 – 19.00
neděle 7.00 – 8.00, 10.00 – 11.30 a 17.30 – 19.00

Vstup do baziliky je povolen pouze s rouškou, příchozí jsou povinni
použít dezinfekci rukou při vstupu do kostela.
Všichni přítomní v bazilice dbají na distanci (2 m) vůči ostatním.
V bazilice v kropenkách není svěcená voda.
Eucharistie je podávána pouze na ruku.
V těchto hodinách není dovolena prohlídka baziliky!
Žádáme o ohleduplnost a respektování případných dalších pokynů.

Kněží slaví neveřejnou mši svatou v bazilice v neděli v 9.00 na
všechny nedělní úmysly (intence), které věřící u nás dosud
objednali. Intence je možné objednávat i nadále – komunikace
přednostně telefonicky, sms nebo e‑mailem.

Mše svaté s veřejnou účastí v kostele Panny Marie na Bílé Hoře:
ve čtvrtek v 17.00 a v neděli v 10.30. V kostele max. pro 15 osob,
při větším počtu je možnost být přítomen mši svaté v ambitech
(přenos mše reproduktory). Prosíme o dodržování nařízení vlády ČR.

Kontaktní místa – fortna/infocentrum břevnovského kláštera a farní úřad u sv. Markéty, komunikace přednostně telefonicky, sms nebo e‑mailem.

Pořad bohoslužeb

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha