Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Dnes se koná v klášteře Želiv připomínka „Akce K“ – likvidace klášterů komunistickým režimem proběhla před 70lety. Hlavní dopolední program tvoří mše svatá v 10.30 a vernisáž výstavy „Nebe bylo plné hvězd.“

Pondělí: svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka.

Úterý: památka sv. Kláry, panny.

Pátek: památka sv. Maxmiliána Kolbeho, kněze a mučedníka.

Sobota: slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Mše svatá u sv. Markéty ze slavnosti v 7.00 a v 18.00.  Slavíme pouť v našem kostele na Bilé Hoře. Letošní poutní víkend 15. a 16. srpna přináší bohatý program. Mše svaté, přednášky, koncerty, modlitby… Hlavní poutní mši svatou v neděli 16. srpna bude celebrovat pomocný biskup pražský Zdenek Wasserbauer. Celý program je na internetových stránkách www.benediktinky.cz

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha