Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Středa: po večerní mši svaté bude úklid kostela, děkujeme všem, kdo můžete přijít pomoci.

Čtvrtek: památka sv. Bernarda, opata a učitele církve.

Pátek: památka sv. Pia X. papeže.

Sobota: Památka Panny Marie Královny.

V pondělí 24. srpna 2020 při mši svaté v 18.00 vzpomeneme výročí úmrtí arciopata Anastáze Opaska a poděkujeme za laické katolické sdružení Opus bonum, kterého se stal spoluzakladatelem.