Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Od zítřka vstupujeme do běžného pořadu bohoslužeb ve všední dny.

Dnes v 16.00 na Bílé Hoře se koná koncert doprovázený poezií, vystoupí Duo Semplice s recitací Blanky Suriakové.

Úterý: 1. září Den modliteb za péči o stvoření. Na výzvu papeže Františka si chceme znovu uvědomit své povolání spravovat svět a starat se o něj. Po večerní mši svaté následuje úklid kostela. Děkujeme za každou pomoc.

Čtvrtek: svátek sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve.

Pátek: je 1. v měsíci, po večerní mši svaté eucharistická adorace až do 20.30.

Neděle: v 9.00 bude mše svatá zaměřena na děti se zahájením školního roku a uvedením celoročního doprovodného programu pro děti.

V neděli 13. září 2020 je uzavírka přihlášek na výuku náboženství, prosíme rodiče, aby věnovali pozornost informacím, které jsou na internetových stránkách farnosti.

V pondělí 14. září 2020 na svátek Povýšení svatého kříže při mši svaté v 18.00 složí své věčné sliby br. Bruno Maria Giacintov OSB. Prosíme o modlitbu za něj i za celou naši komunitu.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti