Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Ve spolupráci s klášterem benediktinů pořádáme v naší farnost dva typy programů pro školní skupiny:

1. Interaktivní programy pro děti z mateřských a základních škol (a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií).

Setkání jsou koncipována na jednu až dvě vyučovací hodiny, vždy pro jednu třídu, a konají se buď v pavilonu Vojtěška, ve farních prostorách nebo venku v areálu kláštera.

DUŠIČKY1. stupeňDušičky a HalloweenV současné společnosti se vytrácí úcta k předkům. Proč je důležité, abychom si jich vážili?
VÁNOCEMŠ + 1.tř.Vánoční příběh a jeho poselstvíBiblický příběh o narození Ježíše z Nazareta.
2.+3.tř.Cesta do BetlémaBiblický příběh o narození Ježíše z Nazareta.
1.-3.třCesta za hvězdou. Pokračování vánočního příběhu. Navazuje na programy Vánoční příběh a jeho poselství a Cesta do Betléma. Pořádáme i v lednu.Vánoční příběh o putování „králů“ do Betléma. Máme odvahu dělat to, co jsme poznali jako správné?
4.+5.tř.Izrael – země vánočního příběhuSeznámení s reáliemi vánočního příběhu. Co jsou historické skutečnosti a co skutečnosti, které vyjadřují křesťanské poselství Vánoc?
2. stupeňO smyslu prožívání vánočních svátků dnesCo si spojuji se slovem Vánoce? Co je pro mě o Vánocích nejdůležitější? Rozliším komerci, lidovou a křesťanskou tradici?
VELIKONOCEMŠ + 1.tř. (max.2.tř.)Velikonoční příběh a jeho poselstvíBiblický příběh o smrti a vzkříšení Ježíše z Nazareta.
2.+3.tř.Velikonoce jako slavnost nového životaBiblický příběh o smrti a vzkříšení Ježíše z Nazareta.
3.- 4.tř.Od těžkostí neutíkej. Pokračování velikonočního příběhu. Navazuje na programy Velikonoční příběh a jeho poselství a Velikonoce jako slavnost nového života.Velikonoční příběh o jednom podivuhodném setkání a odvaze překonávat těžkosti. Co s tím, když věci nejdou „podle mých představ“?
4.+5.TŘ.Izrael – země velikonočního příběhuSeznámení s reáliemi velikonočního příběhu. Co jsou historické skutečnosti a co skutečnosti, které vyjadřují křesťanské poselství Velikonoc?
2.STUPEŇJe něco silnějšího než smrt?O smyslu utrpení v souvislosti s velikonočními událostmi.
2.STUPEŇPoselství VelikonocSeznámení s událostmi jednotlivých dní Svatého týdne. Je poselství křesťanských Velikonoc aktuální i pro naši současnost?
SV. VOJTĚCHO dobrém pastýřiSetkání s příběhem svatého Vojtěcha. V čem se podobal dobrému pastýři?
1. stupeňZakladatel Břevnovského klášteraPříběh svatého Vojtěcha. Klášter – centrum vzdělanosti a kultury.
2. stupeňVelký EvropanŽivot svatého Vojtěcha a jeho vliv na evropské panovníky 10. stol.
VENKOVNÍ HRY1. – 4.tř.Co skrývá venkovní areál Břevnovského kláštera?Venkovní moderovaná hra.
5. – 9.tř.Co skrývá venkovní areál Břevnovského kláštera? Venkovní moderovaná hra.

Vstupné: MŠ 30,-/dítě ZŠ 50,-/dítě

Garant projektu: P. Václav Snětina OSB

Objednávky s uvedením věku a počtu dětí posílejte na adresu:

Ivana Rabiňákováivana.rabinakova[zavinac]seznam.cztel.: 737 165 591

2. Prohlídky areálu Břevnovského kláštera:

Prohlídková trasa zahrnuje barokní kostel svaté Markéty, románskou kryptu a klášterní zahradu s pavilonem zvaným Vojtěška – místem legendického setkání svatého Vojtěcha a knížete Boleslava II. roku 993.

Délka prohlídky: cca 90 minut, program může být aktuálně upraven podle provozu v klášterním areálu.

Základní zaměření výkladu (jako součást prohlídky nebo v případě zájmu také beseda u Vás ve škole): historie benediktinského řádu a břevnovského kláštera, řeholní život v břevnovském klášteře v přítomnosti.

Vstupné: pro děti 6 -14 let včetně činí 60 Kč, pro studenty od 15 let 80 Kč, pedagogický doprovod v počtu 1–2 osoby zdarma.

Závazné objednávky:

Br. Martin Ševeček OSB martinosb[zavinac]centrum.cztel.: 606 481 576    
Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti