Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Úterý: svátek Narození Panny Marie.

Sobota: památka Jména Panny Marie.

Neděle: Poslední možnost odevzdat přihlášky na výuku náboženství, prosíme rodiče, aby věnovali pozornost informacím, které jsou na internetových stránkách farnosti. Výuka náboženství začíná ve středu 16. září 2020. 

V pondělí 14. září 2020 na svátek Povýšení svatého kříže při mši svaté v 18.00 složí své věčné sliby br. Bruno Maria Giacintov OSB. Prosíme o modlitbu za něj i za celou naši komunitu. V tento den nebude mše svatá v 7.00.

Blíží se také farní pouť „Po blízkých stopách sv. Vojtěcha“ v sobotu 19. září 2020, vzhledem k měnící se situaci budeme průběžně informovat o tom, za jakých podmínek se pouť uskuteční s ohledem k farnosti v Poděbradech.

K dnešnímu dni je vládou ČR nařízeno užívání roušek v uzavřených prostorách nad 100 osob, což se zatím týká nedělní mše svaté v 9.00.