Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Díky všem, kdo jste se účastnili farní pouti „Po stopách sv. Vojtěcha“ minulou sobotu. Děkujeme Pánu za dar příznivého počasí. 

Pondělí: slavnost sv. Václava, mučedníka, patrona naší země. Hlavní oslavy se konají ve Staré Boleslavi, kam naši skauti už tradičně putují, aby také pomáhali s organizací slavností. Podrobný pořad oslav je na našich informačních místech. 

Úterý: svátek svatých Michaela, Rafaela a Gabriela, archandělů. Po večerní mši svaté proběhne úklid kostela, v podzimních měsících je třeba zvláště podlahu kostela pravidelně udržovat, děkujeme všem, kdo můžete přijít pomoci. 

Středa: památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve.

Čtvrtek: památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve.

Pátek: památka sv. andělů strážných; první pátek v měsíci, kdy zvláště děkujeme za dar milosrdenství adorací Eucharistie po večerní mši svaté až do 20.30.

Sobota: ministrantská pouť do kláštera Hájek (u Prahy), kde budou s P. Václavem a br. Martinem slavit mši svatou v 11.00 ke cti sv. Františka z Assisi.

Neděle: mše svatá v 9.00 s udílením svátosti křtu přenášená Českým rozhlasem.

V pátek 9. října 2020 budeme slavit 263 let od posvěcení našeho kostela. Posvícení oslavíme v neděli 11. října 2020 v 9.00. Z pochopitelných důvodů letos nebudeme obleženi lunaparkem a dalšími atrakcemi. Využijeme tedy odpoledne ke konání farní drakiády, v 15.00 na prostranství Vypich.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS


 

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha