Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Nedělní ohlášky farnosti Poděbrady, které samozřejmě – což jsem místního pana faráře ujistil – budeme respektovat:

ROUŠKY JSOU POVINNÉ NA KAŽDÉ MŠI SV. bez ohledu na počet účastníků!

DEZINFEKCE RUKOU – u vchodu do kostela

Svěcená voda se nepoužívá, pozdravení pokoje bezkontaktní.

Kdo nebude mít při mši sv. roušku, nemůže se mše sv. účastnit.

Dbejme na ukázněnost a vzájemnou ohleduplnost!

Chraňme zdraví své i ostatních! Děkujeme za pochopení.”