Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Milí farníci, na základě nařízení vlády ČR je třeba, abychom na nedělní bohoslužby v 9.00 a 18.00 užívali roušky. Pozdravení pokoje si předávejme úklonou hlavy (očním kontaktem…), Eucharistii přijímejme na ruku. Udržujme rozumné rozestupy.

Pastorační rok je z poloviny naplánovaný, pokud to pastorační plán a počasí dovolí, budeme nedělní mši svatou v 9.00 slavit venku před západním vchodem baziliky.  

Děkuji za pochopení a vzájemnou ohleduplnost. P. Václav