Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Dnes slaví 70. narozeniny Mons. Václav Malý. Článek Christnet.cz: ZDE.

Několikrát biřmoval v naší farnosti, pravidelně se účastnil setkání laického katolického sdružení Opus bonum atp. Jistě to jsou i mnohá další a neformální setkání v našem klášteře… Děkujeme za trvalou svěžest ducha, pokoru a lidskost, které dávají Vašemu životu autenticitu a hodnověrnost zvláště ve spletité době posledních deseti let v naší zemi. Dary Ducha ať vás provází i nadále a radost z Hospodina bude stále Vaší silou (srov. Neh 8, 10).

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

úterý 21.6. 2022 19:00 DRUHÉ SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

pátek 24. 6. 2022 18:00 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

neděle 26. 6. 2022 19:30 MODLITBA V DUCHU KOMUNITY TAIZÉ

Programy pro školy 2022/2023

 

Synodální cesta v naší farnosti