Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Milí farníci, vládní opatření se dotknou konání nedělní mše svaté v 9.00, ta musí být rozložena na dvě bohoslužby, abychom dodrželi počet 100 osob ve vnitřním prostoru kostela. Od neděle 11.10.2020 až do odvolání přidáváme tedy mši svatou v 10.30, ta bude vždy zaměřena na děti. Tedy toto je klíč, jak volit čas bohoslužby. Prosíme rodiče s dětmi (i větší děti a dospívající), aby umožnili snížení počtu osob při mši svaté v 9.00 a přišli tedy na mši svatou v 10.30. Jinak ostatní nedělní bohoslužby zůstávají zatím beze změny. Pracujeme na realizaci zpěvu při mši svaté tak, abychom dodrželi vládní opatření a neztratili přitom důležitou součást liturgie. Výuka náboženství pokračuje, protože nejde o zájmovou činnost, ale o řádné vyučování (opět s dodržením všech platných opatření).  

Pozdravení pokoje si předávejme úklonou hlavy (očním kontaktem…), Eucharistii přijímejme na ruku. Udržujme rozumné rozestupy.

Děkuji za pochopení a vzájemnou ohleduplnost. P. Václav