Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Milí farníci, vládní opatření se dotknou konání nedělní mše svaté v 9.00, ta musí být rozložena na dvě bohoslužby, abychom dodrželi počet 100 osob ve vnitřním prostoru kostela. Od neděle 11.10.2020 až do odvolání přidáváme tedy mši svatou v 10.30, ta bude vždy zaměřena na děti. Tedy toto je klíč, jak volit čas bohoslužby. Prosíme rodiče s dětmi (i větší děti a dospívající), aby umožnili snížení počtu osob při mši svaté v 9.00 a přišli tedy na mši svatou v 10.30. Jinak ostatní nedělní bohoslužby zůstávají zatím beze změny. Pracujeme na realizaci zpěvu při mši svaté tak, abychom dodrželi vládní opatření a neztratili přitom důležitou součást liturgie. Výuka náboženství pokračuje, protože nejde o zájmovou činnost, ale o řádné vyučování (opět s dodržením všech platných opatření). 

Pozdravení pokoje si předávejme úklonou hlavy (očním kontaktem…), Eucharistii přijímejme na ruku. Udržujme rozumné rozestupy. 

Děkuji za pochopení a vzájemnou ohleduplnost. P. Václav 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha