Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Na základě protiepidemických nařízení vlády ČR je třeba,
aby také při bohoslužbách účastníci používali roušky,
dezinfekci rukou při vstupu do kostela a dodržovali
potřebné rozestupy. Max. počet účastníků – platí od
středy 14. října vč. – je 6 osob.
Ve všedních dnech budou konventní mše ráno v 7.00; večerní mše s veřejnou účastí zrušeny. V těchto dnech
večer bude bazilika otevřena k přijetí svátosti smíření a
k individuálnímu přijetí Eucharistie od 17.30 do 19.00.
Každý všední den v 19.00 bude celebrována neveřejná
mše na úmysl toho dne s možnou účastí dárců intence
v počtu max. 6 osob.
Všechny nedělní bohoslužby s veřejnou účastí se ruší. Kněží budou slavit
neveřejnou mši svatou v bazilice v neděli v 9.00 na
zadané nedělní úmysly (intence). Tato bohoslužba bude
přenášena on-line na internetových stránkách
břevnovské farnosti. Bazilika bude v neděli otevřena k přijetí svátosti smíření a k individuálnímu přijetí Eucharistie – 7.00−8.00, 10.00−11.30, 17.30−19.00.