Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Na základě nařízení vlády ČR je třeba, aby také při
bohoslužbách účastníci používali roušky a dodržovali
potřebné rozestupy. Pozdravení pokoje předávejme
úklonou hlavy (očním kontaktem apod.), Eucharistii
přijímejme na ruku. 

Maximální počet účastníků je
od pondělí 12. října stanoven na 10 osob.

Pořad bohoslužeb v bazilice v následujících všedních
dnech – pondělí 12. 10. až pátek 16. 10. – zůstává beze
změn, tj. mše svaté budou v 7.00 a v 18.00.
V sobotu 17. října bude mše svatá pouze v 7.00; večer
bude bazilika otevřena k přijetí svátosti smíření a
k individuálnímu přijetí Eucharistie od 17.30 do 19.00.

Od soboty 17. října večer do neděle 18. října večer se
všechny veřejné bohoslužby v bazilice ruší.
Kněží budou slavit neveřejnou mši svatou v bazilice
v neděli v 9.00 na nedělní úmysly (intence). Tato bohoslužba bude přenášena on-line na internetových stránkách farnosti.
V neděli 18. října bude bazilika otevřena k přijetí svátosti
smíření a k individuálnímu přijetí Eucharistie:
7.00 – 8.00 a 17.30 – 19.00

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha