Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Kněží slaví neveřejnou mši svatou v bazilice v neděli v 9.00 na všechny nedělní úmysly (intence), které věřící u nás dosud objednali. Již objednané úmysly večerních bohoslužeb (intence) je možné konzultovat s administrátorem farnosti prostřednictvím farních i klášterních kontaktů. Mešní intence je samozřejmě možné objednávat i nadále, prostřednictvím stejných kontaktů.

Samozřejmě jsme připraveni posloužit svátostně i u vás doma, kdo nemůžete přijít v čase otevřeného kostela.

Modlíme se v tomto období zvláště za naše zemřelé. Se Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé jsou spojeny odpustky přivlastnitelné duším v očistci. Letos kvůli pandemii je možno získat odpustky po celý měsíc listopad. Podrobnosti k tomuto aktu milosrdenství jsou popsány na našem farním webu.

Pokračuje aktivita pro rodiny s mladšími dětmi. Děti byly zvyklé dostat každou neděli po mši svaté památku na nedělní evangelium, papírovou nálepku do alba, které na začátku školního roku dostaly. Nálepky děti při příchodu v neděli do kostela nedostanou do ruky, ale musí si je sami najít. Na tabuli u našeho domečku v kostele je návod, jak nálepku najít. Smyslem je práce s textem evangelia. Tentokrát děti čeká úvaha nad vlastními talenty, dary, přednostmi, kterými nás Bůh vybavil…  

Pro rodiče se staršími dětmi jsme připravili aktivitu, která se hodí do deštivého počasí a na dlouhé podzimní večery. Společné zamyšlení a plnění úkolů je spojeno se sledováním vybraného a vhodného filmu. Tématem filmu na tuto neděli jsou dary, talenty… Podrobnosti na tabuli vzadu v kostele.

Úterý 17. listopadu: památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice.

Středa 25. listopadu: Červená středa – mezinárodní připomenutí všech, kdo jsou pronásledováni pro svoji víru.

Neděle 22. listopadu: Slavnost Ježíše Krista Krále. Poslední neděle liturgického roku. Uvedení naší společné adventní přípravy (v době pandemie) na Vánoční svátky.     

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti