Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Martin Ševeček OSB

Milí ministranti, uvažuji, jak společně prožít dobu adventní… Jsem rád, že máme společnou farní stavbu adventního věnce – Věnce adventní naděje. Jak se zapojíme my, služebníci oltáře?

1) Také my můžeme vyrobit svou krabičku, kterou vybarvíme a do krabičky vložíme svou úvahu na téma, které každou neděli dostanete.

2) Zároveň je to období, přípravy na Vánoce… A my zatím nevíme, zda-li se na Vánoce u oltáře setkáme… Proto Vás chci vybídnout, v době uvažovaní o Adventu, abyste se pokusili Pánu Ježíši napsat dopis. V dopise napsali, za co byste Pánu Ježíši chtěli poděkovat, nebo naopak za co poprosit. Vy mladší můžete třeba něco namalovat nebo vyrobit…  to vše dát do obálky, kterou můžete zapečetit, 25. prosince přinést do kostela a položit jako svůj dar k oltáři… 

Milí ministranti snažte se být jako pastýři, kteří se přišli poklonit právě narozenému Spasiteli. Jako pastýři, kteří k jesličkám přinesli často jen sami sebe (neboť nic jiného neměli).

II. neděle adventní

Dnes nám v evangeliu Jan Křtitel, říká: „Za mnou už přichází mocnější, než jsem já; nejsem hoden, abych se sehnul a rozvázal mu řemínek u opánků. Já jsem vás křtil vodou, ale on vás bude křtít Duchem svatým.”

Pouvažuj, co pro Tebe znamená svátost křtu a napiš si krátkou osobní modlitbu. Vlož tuto modlitbu do připravené krabičky nebo do vaší rodinné krabičky. 

III. neděle adventní 

Když si dnes sledoval on-line mši svatou, vyzkoušej pouvažovat, jaká část mše svaté je pro Tebe jako ministranta zásadní a důležitá… Svou úvahu napiš a vlož do své připravené krabičky nebo do vaší rodinné krabičky.

IV. neděle adventní 

Dnes se nacházíme v Nazaretě u události zvěstování Páně.

Blíží se Štědrý den. Den, kdy si děláme vzájemnou radost… Jakou službu bys jako ministrant rád měl a proč?  Svou úvahu napiš a vlož do své připravené krabičky, nebo do vaší rodinné krabičky.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha