Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Přejeme vám pokojnou neděli a nabízíme záznam ekumenické modlitby u hrobu padlých vojáků z Bílé hory v poutním místě P. Marie Vítězné, kterou jsme prožili v neděli 8. listopadu 2020 ve 12 hodin.
Modlitbu vedou benediktinky z Opatství Venio. Promluvu k textu evangelia, který připadl na den bitvy v neděli 8. listopadu 1620 – „Dejte císařovi, co je císařovo. A Bohu, co je božího.“ – pronesl farář a člen synodní rady Českobratrská církev evangelická
Pavel Pokorný, požehnání udělil P. Benedikt Kolaja OSB z Břevnova.

Ekumenická modlitba za zemřelé pořádaná u hrobu padlých vojáků v poutním místě P. Marie Vítězné na Bílé Hoře v neděli 8.11.2020 ve 12 hodin.

Modlitbu vedou benediktinky z Opatství Venio, promluvu pronesl farář Českobratrské církve evangelické Pavel Pokorný, požehnání udělil P. Benedikt Kolaja OSB.

Zveřejnil(a) Farnost sv. Markéty v Břevnově dne Pátek 13. listopadu 2020

YouTube:

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti