Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Věnec adventní naděje

Společné rozjímání a společné dílo naší farnosti v době pandemie jako příprava na letošní Vánoce

Milí farníci, jaký bude advent? Zcela jiný. Ale neměla by to být jen další negativní zpráva. Zdaleka ne! Vždyť slovo advent znamená příchod. Příchod lásky, která přemáhá svět, tedy i veškeré lidské utrpení a nejistoty. I za času nakažlivé nemoci je ryze křesťanské žít nadějí. Advent je vždy nadějné očekávání. Je to čas, který má v rukou Bůh a člověk. Advent, navzdory epidemii, jakémukoli násilí a válkám, bude. Bůh tedy miluje člověka navzdory tomu, co se ve světě odehrává. Chceme tedy tento čas uchopit a nabídnout tak Bohu prostor pro jeho dary, jeho příchod, jeho nový impuls… 

Tato naše letošní adventní příprava nazvaná Věnec adventní naděje vychází ze zkušenosti doby velikonoční, kdy jsme společně stavěli z papírových kvádrů dům, který je stále k vidění uvnitř kostela. Byla to naše společná příprava na Letnice. Stejně jako před Letnicemi, tak i tato příprava na Vánoce bude sestávat ze dvou částí: duchovní a praktické. Advent tvoří čtyři neděle, každá má své téma, které chceme promyslet, prožít a upevnit tak v dobrém svůj život, být oporou svým blízkým. Praktickým (viditelným) symbolem našeho duchovního prožívání cesty k Narození Páně, k Vánocům bude kovový prstenec zavěšený uprostřed našeho kostela, který postupně bude nabývat tvaru věnce. Připomeneme si tak původní podobu adventního věnce, který tvořilo ze stropu zavěšené staré dřevěné kolo opatřené svícemi a chvojím. 

Duchovní část („neviditelná“)

Čtení z Písma: Biblický úryvek, který je zároveň jedním z liturgických textů dané neděle.

Meditace, úvaha: Tichá, osobní či společná v rodině. Zastavení se nad odstavcem, větou, slovem, které mne zaujme, nebo četba celého textu. Co pro mne znamená tato zpráva, proč mne oslovuje právě takto? Tím vším nás Bůh totiž zve, respektive si v nás připravuje cestu.

Aplikace, orientace na přítomný okamžik: Jak daný úryvek souvisí se současnou situací? Jak se projevuje v životě mém, v životě těch, se kterými jsem se potkal, nebo se setkávám pravidelně?

Modlitba: Otče náš, modlitba „V době pandemie“, osobní modlitba, v duchu, krátká, při svíčce, společná apod.

Praktická část („viditelná“)

V nesnadné době chceme vytvářet (chcete-li „vinout“) náš Věnec adventní naděje. Ten bude vznikat po celou dobu adventní, dokončen bude, dá‑li Pán, po 4. adventní neděli.

Stavební materiál: Obvyklé papírové krabičky od čaje (nebo i od léků), mohou být různých velikostí.

Co budeme potřebovat a jak postupovat: Do krabičky je možné vložit na papírku napsanou reakci, sdělení, modlitbu k dané neděli. Krabičku je třeba dobře zalepit, aby se nedala otevřít (napsané tak zůstane skryté…), můžete ji polepit barevným nebo čistým bílým papírem či jinak dozdobit. Každá adventní neděle bude mít (tematicky) svoji barvu, kterou se můžete, ale nemusíte při svém tvoření řídit. Krabičku doneste do kostela a uložte do koše u bočního oltáře sv. Václava, na místě, kde vždy stává náš vyřezávaný betlém. Krabičky pak budou připevněny na konstrukci věnce.

Kdy a kde: Krabičky nosme v průběhu týdne, nejlépe do pátku následující adventní neděle. Např. krabičky na 1. neděli adventní nosme ideálně do 27. listopadu 2020 včetně. 

Dohromady vše bude tvořit tvarově i barevně zajímavý věnec, korunu, šperk, impresi… naší společné adventní cesty, naší společné adventní naděje.

Do adventu žehná P. Václav 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS


 

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha