Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Společné rozjímání a společné dílo naší farnosti v době pandemie jako příprava na letošní Vánoce

2. neděle adventní

Duchovní část („neviditelná“):

Čtení z Písma: Iz 40, 1-5.9-11 (jeden z liturgických textů 2. neděle adventní)

Téma: naděje

K zamyšlení: 

Na poušti stojí člověk. Je to Jan Křtitel. Stojí na poušti sám? Je to pouze on? Jsme to i my. Na poušti jsme i my. Stojíme na hlíně, z níž jsme byli vzati a uhněteni (viz 1. neděle adventní, Iz 64, 2-7) a cítíme její blízkost i vlivem ohrožení současnou situací. Ale Bůh dává naději. My jsme tou zelení vzešlou z půdy, my jsme tím plodem semene odumřelého v daru křtu. Připravme cestu Pánu. Připravme sebe a veškeré stvoření pro příchod Boha. Zhmotněme naději, nečekejme se založenýma rukama. „Těšte, těšte můj národ – praví váš Bůh.“ „Jako pastýř pase své stádo.“

Zastavím se nad odstavcem, větou, slovem, které nás zaujme, nebo čtu celý text. Co pro mne znamená tato zpráva, proč mne oslovuje právě takto? Tím vším mě Bůh totiž zve, respektive si ve mně připravuje cestu. Jak daný úryvek souvisí se současnou situací? Jak se projevuje v životě mém, v životě těch, se kterými jsem se potkal, nebo se setkávám pravidelně? Meditaci mohu zakončit modlitbou Otče náš, modlitbou „V době pandemie“, osobní nebo společnou modlitbou…

Barva: zelená (barva rostlin, stonků, trav, pastvin…, barva života vzešlého z odumřelého semene)

Praktická část („viditelná“):

Papírové krabičky od čaje či léků apod. zdobte ideálně v zelených tónech, naší barvě této neděle. Do krabičky můžete ukrýt na papírku napsanou svoji reakci, myšlenku, modlitbu, prosbu k dané neděli. Krabičku dobře zalepte, aby se nedala otevřít a vaše sdělení zůstalo skryté. Krabičky přinášejte v průběhu týdne, nejlépe do pátku 4. prosince 2020 včetně.  

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti