Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Poslední den Adventu, čekáme na zaslíbení daná před dávnými věky, sám Bůh rozbije stan mezi lidmi, vybuduje příbytek pro každou lidskou duši… Proto žasněme nad štědrostí Boží, kterou večer symbolicky doma si připomínáme…

Hospodin ti oznamuje, že vystaví dům tobě. (2 Sam 7, 11)