Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Každá cesta má své úseky, etapy, milníky… Třetí neděle je takovou „rozhlednou,” vyhlížíme radost narození Páně. Vystoupejme po schodech první, druhé… ke třetí svíci na adventním věnci. I letošní rok bude jednou v dějinách „milníkem.” Ať jsme jako ti, kdo vyhlížejí s radosti a v naději… 

Všecko zkoumejte, a co je dobré, toho se držte (srov. 1 Sol 5, 16 – 24)