Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Advent znamená Příchod: Moudrosti, která vede svůj lid od kořenů dějin Izraele a je KlíčemVycházejícímu světlu, Králi národů, ten bude nazývaný Bůh s námi.